Ủng hộ 10 triệu đồng cho chùa Linh Sơn

Quỹ từ thiện Lê Ân hỗ trợ 10 triệu đồng góp phần chùa Linh Sơn TP. Vũng Tàu mai táng cho những người xáu số qua đời không người thừa nhận