banner
01:03 ICT Chủ nhật, 26/05/2024

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tỷ Phú Lê Ân

ÔNG LÊ ÂN YÊU CẦU HỦY BỎ KẾT LUẬN THANH TRA TRÁI LUẬT

Thứ tư - 21/06/2017 22:25
ÔNG LÊ ÂN YÊU CẦU HỦY BỎ KẾT LUẬN THANH TRA TRÁI LUẬT

ÔNG LÊ ÂN YÊU CẦU HỦY BỎ KẾT LUẬN THANH TRA TRÁI LUẬT

Kết luận thanh tra số 1731/KL-STNMT ngày 24/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không đúng với thực tế và hồ sơ, thậm chí còn “bịa” ra một mã số thuế khác để kết luận Công ty TNHH Lê Hoàng có 2 mã số thuế là 2 pháp nhân khác nhau… Phóng viên Báo Người cao tuổi có cuộc trao đổi với ông Lê Ân, đại diện theo pháp luật Hội đồng thanh lí (HĐTL) Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB); Công ty TNHH Lê Hoàng – chủ đầu tư dự án Làng du lịch Chí Linh, TP Vũng Tàu …

PV: Được biết, ông đã có đơn khiếu nại Kết luận thanh tra số 1731/KL-STNMT ngày 24/4/2017 của Sở TN&MT, xin ông nói rõ cơ sở khiếu nại?

Ông Lê Ân: Ngày 10/3/2016, Giám đốc Sở TN&MT ban hành Quyết định số 52/QĐ-STNMT thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành quy định Luật Đất đai đối với Dự án Khách sạn (KS) Hoa Cẩm Chướng của VCSB và khu đất 30.000m2 của VCSB cho Công ty TNHH Lê Hoàng thuê. Nhưng đến ngày 24/4/2017, Đoàn Thanh tra mới có báo cáo kết quả thanh tra; cùng ngày này Sở TN&MT mới ban hành Kết luận thanh tra. Như vậy, sau 14 tháng mới công bố kết luận thanh tra là trái với quy định tại Khoản c, Điều 45 Luật Thanh tra năm 2010, quy định: “Cuộc thanh tra do Thanh tra huyện, Thanh tra sở tiến hành không quá 30 ngày; vùng sâu, vùng xa kéo dài nhưng không quá 45 ngày”; trái với quy định tại Khoản 1, Điều 49; Khoản 1, Điều 50 của Luật Thanh tra”.

          PV: Sở TN&MT thành lập đoàn thanh tra trong khi Dự án KS Hoa Cẩm Chướng đã 2 lần có Đoàn thanh tra chuyên ngành kết luận chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh, xem xét đang chờ giải quyết. Xin ông nói rõ điều bất cập này ?

Ông Lê Ân: Ngày 11/3/2014, tôi có đơn yêu cầu giao 1.598 mđất đền bù thiệt hại KS Hoa Cẩm Chướng do UBND tỉnh gây ra theo Văn bản số 795/CV.UBT ngày 13/5/1994 và Công văn số 19181/CV-UBT ngày 27/5/1994 và xin thuê đất thực hiện Dự án KS Hoa Cẩm Chướng đã được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thiết kế cho phép xây dựng…. UBND tỉnh có Văn bản số 1674/UBND.VP ngày 19/3/2014 gửi Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các ngành chức năng xem xét giải quyết kiến nghị của ông Lê Ân liên quan đến Dự án KS Hoa Cẩm Chướng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 12/2014. Sở TN&MT vẫn không đề xuất UBND tỉnh giải quyết, tôi tiếp tục khiếu nại. Ngày 12/12/2014, UBND tỉnh có Văn bản số 9543/UBND-VP, về việc giải quyết kiến nghị liên quan đến Dự án KS Hoa Cẩm Chướng Vũng Tàu gửi Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các ngành chức năng rà soát việc thực hiện Văn bản số 1674 ngày 19/3/2014, giải quyết kiến nghị của ông Lê Ân – chủ đầu tư KS Hoa Cẩm Chướng.

PV: Ông cho rằng Đoàn thanh tra tự cho một mã số thuế khác để kết luận Công ty TNHH Lê Hoàng có hai mã số thuế là hai chủ thể khác nhau?

Ông Lê Ân: Tên công ty đăng kí khi thành lập: Công ty TNHH Lê Hoàng, từ năm 1995, đại diện theo pháp luật là Lê Ân, MSKD: 042698. Năm 2004, Giấy chứng nhận đăng kí thuế, mã số thuế: 3500137544, số đăng kí kinh doanh: 042698. Năm 2008, Công ty TNHH Lê Hoàng thay đổi mẫu dấu theo quy định của Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và đăng kí thuế số: 3500137544 (số cũ: 4902002042) và hoạt động cho đến nay. Thế nhưng, Đoàn thanh tra tự cho một mã số thuế khác “có nhiều số hơn” để kết luận Công ty TNHH Lê Hoàng có hai mã số thuế là hai chủ thể khác nhau… với mục đích là cố ý bịa ra mã số thuế khác là để “lừa” lãnh đạo; Công ty TNHH Lê Hoàng có 2 mã số thuế là 2 pháp nhân khác nhau mới vô hiệu được việc Công ty TNHH Lê Hoàng khiếu nại nhằm xử lí theo hướng bất lợi cho Công ty TNHH Lê Hoàng!  

PVTại Mục 3 Kết luận thanh tra cho rằng: 90.000 m2 đất không có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao, cho thuê đất. Ông khiếu nại nội dung kết luận này, tại sao vậy?

Ông Lê Ân: Làng du lịch Chí Linh được UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Lê Hoàng làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh, Sở Địa chính, Sở Xây dựng giao tổng cộng 6 ha đất gồm có: Quyết định số 928/QĐ-UBT ngày 28/6/1993 giao gần 1,5 ha; ngày 15/4/1998, UBND tỉnh, Sở Địa chính, Sở Xây dựng giao 4,5ha, chủ dự án 732 giao 3 hợp đồng nhận khoán 23.400 m2 trồng rừng phòng hộ thời hạn giao 50 năm. Công ty TNHH Lê Hoàng được phép đầu tư, trồng cây gây rừng, tôn tạo kinh doanh dưới tán cây. Tổng cộng: 82.700 m2 đất. Còn lại 7.300 m2 đất, công ty TNHH Lê Hoàng nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở của dân, để cán bộ nhân viên ở và Công ty TNHH Lê Hoàng thuê 30.000 m2 đất của VCSB, thời hạn 50 năm. Tổng cộng là 120.000 m2 đất lập dự án thuộc nhóm A được UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt ngày 12/12/1998. Như vậy, đã chứng minh được 120.000 m2 đất trong đó có 90.000 m2 đất, được cơ quan có thẩm quyền giao đất thực hiện dự án từ năm 1998 đến nay chưa có vi phạm bất cứ điều gì (đất thuộc UBND TP Vũng Tàu quản lí cũng đã kiểm tra, thanh tra kết luận… Ngày 25/1/2016, Công ty TNHH Lê Hoàng sử dụng đất đúng mục đích). Như vậy, trong năm  2017, dự án Làng du lịch Chí Linh bị thanh tra 2 lần!

          PVDự án Làng du lịch Chí Linh thuộc nhóm A, Chính phủ phê duyệt ngày 12/12/1998, hoạt động cho đến nay. Nhưng Đoàn Thanh tra “xé rào” tùy tiện thanh tra hết dự án. Ông có quan điểm như thế nào về điều này?

       Ông Lê Ân: Công ty TNHH Lê Hoàng khiếu nại phản bác hết các nội dung thanh tra. Đặc biệt là thanh tra toàn bộ dự án trong đó có 120.000 m2 đất của Làng du lịch Chí Linh. Phạm vi cho phép thanh tra 30.000 m2 đất của VCSB cho Công ty TNHH Lê Hoàng thuê bổ sung lập dự án. Đoàn Thanh tra “xé rào” tùy tiện thanh tra hết toàn bộ Dự án Làng du lịch Chí Linh, do Công ty TNHH Lê Hoàng làm chủ đầu tư là vi phạm Luật Thanh tra. Dự án Làng du lịch Chí Linh thuộc nhóm A, được UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt ngày 12/12/1998 và giao cho UBND tỉnh hướng dẫn chỉ đạo Công ty thực hiện dự án cho đến nay, chưa có vi phạm bất cứ điều gì và chưa bị lập biên bản phạt hành chính, cảnh cáo… Giả sử nếu có vi phạm, thì UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành mới đúng quy định về dự án nhóm A. 

       PVÔng có kiến nghị gì với các cơ quan chức năng và chính quyền về những vấn đề trên?      

       Ông Lê Ân: Kết luận thanh tra hoàn toàn không đúng với thực tế và hồ sơ chứng cứ đã thu thập được; “bịa” ra một mã số thuế khác để kết luận Công ty Lê Hoàng có 2 mã số thuế là 2 pháp nhân khác nhau…. gây bức xúc cho bên bị thanh tra. Do vậy, kính đề nghị: UBND tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT thu hồi, hủy bỏ bản Kết luận thanh tra số 1731/KL-STNMT ngày 24/4/2017, vì bản kết luận này có quá nhiều vi phạm quy định của pháp luật, Luật Thanh tra, làm ảnh hưởng đến uy tín của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

       PV: Xin cảm ơn ông !.

Mai Thân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Sơ lược về : LÊ ÂN

CTHĐQT CÔNG TY TNHH MTV LÊ HOÀNG
CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LÀNG DU LỊCH CHÍ LINH

Xe bay

Xe bay

Xe bay

Đã xem: 2991
19/08/2015

Dự án Làng Du lịch Chí Linh